• تولید تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در داخل کشور
  • بومی سازی دستگاه سورتر هوشمند محصولات کشاورزی با بکارگیری هوش مصنوعی
  • دانشجویان علوم پزشکی ۱۰ تا ۸۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی می‌گیرند

مهم ترین اخبار مجمع نخبگان

تولید تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در داخل کشور

تولید تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در داخل کشور
راه‌اندازی مرکز مشترک فناوری ایران و روسیه

راه‌اندازی مرکز مشترک فناوری ایران و روسیه
بومی سازی دستگاه سورتر هوشمند محصولات کشاورزی با بکارگیری هوش مصنوعی

بومی سازی دستگاه سورتر هوشمند محصولات کشاورزی با بکارگیری هوش مصنوعی

آخرین ویدئو ارسالی