• دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران: توسعه مکران نیازمند عزم ملی/دانشگاه‌ها به مسائل سواحل مکران ورود کنند
  • سومین رقابت علمی «کنز» به ایستگاه پایانی رسید/ ۶ برگزیده تقدیر شدند
  • دانشگاه امیرکبیر به عنوان هاب کشور در زمینه هوش مصنوعی انتخاب شد
  • جوان‌ترین شرکت‌کنندگان مسابقه مخترعان کویت؛خواهر و برادر ایرانی مدال نقره گرفتند
  • دانشمند ایرانی پیشتاز نانوفناوری که در جایگاه برابر با اینشتین و گراهام‌بل قرار می گیرد
  • دبیرکل مجمع نخبگان ایران: عمده مشکلات نظام علمی کشور مدیریتی است نه فنی

مهم ترین اخبار مجمع نخبگان

دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران: توسعه مکران نیازمند عزم ملی/دانشگاه‌ها به مسائل سواحل مکران ورود کنند

دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران: توسعه مکران نیازمند عزم ملی/دانشگاه‌ها به مسائل سواحل مکران ورود کنند
سومین رقابت علمی «کنز» به ایستگاه پایانی رسید/ ۶ برگزیده تقدیر شدند

سومین رقابت علمی «کنز» به ایستگاه پایانی رسید/ ۶ برگزیده تقدیر شدند
دانشگاه امیرکبیر به عنوان هاب کشور در زمینه هوش مصنوعی انتخاب شد

دانشگاه امیرکبیر به عنوان هاب کشور در زمینه هوش مصنوعی انتخاب شد

آخرین ویدئو ارسالی