• با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و بانک سپه؛ نخستین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری کشور افتتاح شد
  • رهبر انقلاب:حل مشکلات محسوس معیشتی و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادی ممکن نیست
  • جایزه یک میلیارد تومانیِ جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران
  • دبیرکل مجمع نخبگان ایران: عمده مشکلات نظام علمی کشور مدیریتی است نه فنی

مهم ترین اخبار مجمع نخبگان

وقفی در خدمت توسعه علم و فناوری

وقفی در خدمت توسعه علم و فناوری
با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و بانک سپه؛ نخستین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری کشور افتتاح شد

با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و بانک سپه؛ نخستین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری کشور افتتاح شد
رهبر انقلاب:حل مشکلات محسوس معیشتی و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادی ممکن نیست

رهبر انقلاب:حل مشکلات محسوس معیشتی و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادی ممکن نیست

آخرین ویدئو ارسالی