• دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو: شاخص های شناسایی نخبگان نیازمند اصلاح و به روز رسانی است
  • دستور رییس جمهور برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
  • تولید تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در داخل کشور
  • بومی سازی دستگاه سورتر هوشمند محصولات کشاورزی با بکارگیری هوش مصنوعی
  • دانشجویان علوم پزشکی ۱۰ تا ۸۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی می‌گیرند

مهم ترین اخبار مجمع نخبگان

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو: شاخص های شناسایی نخبگان نیازمند اصلاح و به روز رسانی است

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو: شاخص های شناسایی نخبگان نیازمند اصلاح و به روز رسانی است
دستور رییس جمهور برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

دستور رییس جمهور برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
تولید تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در داخل کشور

تولید تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در داخل کشور

آخرین ویدئو ارسالی